Bijdrage begroting 2019

Onze bijdrage bij de begroting 2019

Dank u voorzitter.

De begroting die voorligt heeft voor D66 veel positieve punten. Het ziet er financieel gezond uit en er is ruimte voor investeringen in de toekomst. De ruimte om de goede dingen heel goed te doen!

Wij zijn blij dat veel punten uit ons verkiezingsprogramma een plek hebben gekregen.

Zoals laaggeletterdheid, dat wij een fietsgemeente worden, de nadruk op circulaire economie, duurzaamheid en energietransitie. EN de experimenten van nieuwe vormen van inspraak en democratie.

Want stel je eens voor, dat we de denkkracht van 50.203 inwoners weten te activeren. Wat moet dat een mooi Heerenveen worden.

De rode lijn die wij eruit hebben gehaald laat zich samenvatten in

Eigenaarschap is ook een grote verantwoordelijkheid
De drie grote participatietrajecten die nu op de rol staan, de omgevingsvisie, centrumontwikkeling, en energietransitie, maakt dat we veel meer vragen neer zullen leggen bij onze inwoners.

Als wij alle antwoorden uit de hele gemeente ophalen, wat is dan nog de rol van de raad? Is de kracht van de crowd niet groter dan van de betrokkenen in dit huis?

Ondanks dat wij ook nog veel vragen hebben, hebben wij vertrouwen in een goede afloop. Als D66-fractie zullen wij de ene keer onze rol zoeken in het toezien op transparante processen en de andere keer meer de nadruk leggen op het betrekken en informeren van alle belanghebbenden. In alle gevallen zullen wij naar eer en geweten alle belangen wegen.

Wij denken dat inwoners die betrokken raken, meer eigenaarschap zullen ervaren omdat zij iets te zeggen krijgen over hun omgeving of meer begrip krijgen voor anderen.

Dat eigenaarschap brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Namelijk het maken van keuzes. Kiezen voor het een, betekent afzien van het ander.

Om deze keuzes goed te kunnen maken is het nodig dat we naar elkaar luisteren.

Luisteren en verstaan
Al het werk dat wij in dit huis doen begint met luisteren en verstaan.

Luisteren naar harde schreeuwers daar kun je bijna niet omheen, maar wordt iedereen door hen vertegenwoordigd? Wij denken dat in oa de G1000, ruimte is ingebakken om mensen of zaken te verstaan die anders niet boven harde schreeuwers uitkomen. Mensen of zaken die de weg naar dit huis niet weten te vinden.

Als D66 zien wij toe op het in staat stellen van mensen om deel te nemen aan deze processen zodat de kwaliteit van de input en besluitvorming wordt verbeterd. Hier willen we opnieuw benadrukken dat wij als D66 blij zijn dat een langgekoesterde inzet, het terugdringen van laaggeletterdheid, zo serieus een plek krijgt in deze begroting.

Luisteren en verstaan kan alleen wanneer je dat samen doet.

Ik vergelijk dit graag met thuis. Mijn kinderen vinden het makkelijk als de kleertjes gevouwen in de kast liggen en ik 3 boekjes tegelijk voorlees. Dat gaat natuurlijk niet, we moeten het samen doen. Als zij de kleertjes opruimen, houden we, samen, meer tijd over om een boekje voor te lezen.

Weer terug naar de gemeente heerenveen. Laten we voor die G1000 gaan, met het besef dat we er samen met 50.000 inwoners, en minstens zoveel behoeften, uit moeten komen.

Verantwoordelijkheid nemen
Wij zijn blij te zien dat in deze begroting verantwoordelijkheid wordt genomen voor duurzaamheid in de volle breedte. Hierbij benadrukken wij het vergroten van de biodiversiteit en het doormaken van de energietransitie.

De urgentie van dit onderwerp, duurzaamheid in zijn volle breedte, is hoog. Zetten we voldoende stappen wanneer we ons richten op participatie in het thematisch raadsakkoord?

Wat kunnen we vandaag al doen? Ik vraag bij deze aan het college om inzicht te geven in haar planning op de duurzaamheidsagenda, naast het afwachten van de participatietrajecten.

Het daadwerkelijk uitvoeren van het collegeakkoord en het thematisch raadsakkoord vergt tijd, moeite en doorzettingsvermogen.

Dat is mensenwerk.
D66 is daarom ook blij met de investering in extra multi-inzetbare medewerkers. Dit geldt ook voor de opleidingsmiddelen, waarmee andere medewerkers multi inzetbaar blijven of worden.

Wij kijken uit naar een mooie samenwerking in 2019. Dank u voorzitter

<iframe src=”//sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=49e7f483-e0ba-4e4e-b130-877c1831cdd3″ width=”320″¬†height=”180″¬†frameborder=”0″ allowfullscreen mozallowfullscreen webkitallowfullscreen></iframe>