Bijdrage begroting 2019 – D66 Heerenveen

Onze bijdrage bij de begroting 2019 Dank u voorzitter. De begroting die voorligt heeft voor D66 veel positieve punten. Het ziet er financieel gezond uit en er is ruimte voor investeringen in de toekomst. De ruimte om de goede dingen heel goed te doen! Wij zijn blij dat veel punten uit ons verkiezingsprogramma een plek […]