Een van de concepten die mij steeds is bijgebleven is Double loop learning. Ik kreeg tijdens mijn MBA module Change Management & Organizational development een artikel met de kop “Teaching smart people how te learn”. Super aantrekkelijke titel. Wel schrok ik van het jaartal 1991 waarin dit artikel werd gepubliceerd in de Harvard business review.

Aan het einde van het artikel kom ik erachter dat ook ik wel wat meer kan leren :). Wat mij het beste bijbleef in dit artikel is wat het worden van een lerende organisatie in de weg staat, wat single loop & double loop learning is en hoe je daar kunt komen.

Wat de lerende organisatie in de weg zit

Leren wordt gezien als een probleem oplossen, het is echter meer dan dat.

Reflectie is nodig om te leren, ook wanneer het probleem is opgelost

Single loop learning & Double loop learning

Single loop learning is het leren van een trucje en deze opnieuw weten toe te passen wanneer een vergelijkbaar probleem zich voordoet. Doordat dit veel succes brengt is dit ook een blokkade om te komen tot double loop learning.

Double loop learning is het reflecteren en je afvragen waarom de oplossing werkt en hoe het nog beter zou kunnen. Dit vergt ook het beoordelen van eigen gedrag in de gekozen oplossing en wat dit betekent wanneer het op een andere manier beter zou kunnen.

Hoe we daar komen

Door mensen te leren redeneren over eigen gedrag, op een constructieve manier helpt in het afbreken van blokkades die leren in de weg staan. Het goede gesprek en de evaluatie van ieders rol in de oplossing legt de fundering voor continue verbetering, de fundering voor leren.

Bronvermelding artikel: Argyris, C. (1991). Teaching Smart People How to Learn. Harvard Business Review, 99-109.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *