Het eerste politieke weekje zit er alweer op! Vorige donderdag al een geweldig leuke informele bijeenkomst georganiseerd door toppers van onze griffie.

Helaas ook iemand moeten melden dat ik niet verder voor die persoon in de bres spring.
 
Nieuwe mensen leren kennen en nog steeds zoekende naar nieuwe collega’s in de vorm van fractieondersteuning, assistent, denktank, doener of gewoon leukerd.
 
Erg waardevolle discussies gehad over ruimtelijke ordening wat ik daarvan vindt en welke elementen in mijn beleving in een nieuwe omgevingsvisie naar voren moeten komen. Ik ben dan ook blij dat er vanavond bij de commissievergadering ROM (Ruimtelijke ordening en Milieu) opnieuw een stuurgroep is ingesteld en ik daarin deelnemer ben. Ruimtelijke ordening kan abstract zijn, maar meestal gaat het om je directe omgeving!
Wat zijn voor jou en voor mij waardevolle elementen in onze omgeving? Natuur dichtbij, divers, het zichzelf in staat stellen te herstellen en te ontwikkelen. En natuurlijk ook verstedelijking, aantrekkelijkheid van een stad / centrum / kern. Ik heb er zin in.
 
Vandaag ook in mijn werk @ NHL Stenden waardevolle gesprekken mogen voeren en verbindingen kunnen leggen die zeker gaan bijdragen aan kennisdeling in Friesland.
Morgen ben ik weer uit de lucht, slecht bereikbaar, tenzij je mij opzoekt op echte kinder-‘hotspots’. ‍♀️
Mijn nieuws van deze week
Mijn nieuws van deze week